ZGŁASZANIE NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRZEZ PACJENTÓW, ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH  LUB OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
Podstawowe informacje i wskazówki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Drukuj
1 2 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chcielibyśmy zapewnić, że wymóg podania danych osobowych i informacji w jaki sposób można skontaktować się z osobą  zgłaszającą wynika z konieczności zapewnienia  możliwości uzupełnienia danych o przypadku, niezbędnych do jego oceny.

Urząd  Rejestracji zobowiązany jest do zachowania poufności, i dane te nie są udostępniane osobom trzecim.